Gästgalleri • Po Andersson

Digital Art Erotica
Po Andersson är både konstnär och fotograf, och kombinerar lekfullt sina discipliner genom att använda egna foton som förlagor och utgångsmaterial för spännande och sensuella bilder, med vilka han raderar ut gränserna dessa tekniker sinsemellan.
Hans bilder är skapade med den fotografiska bilden som grund, sedan redigerade i Photoshop och Painter, inspirerat av målningar han själv gjort med olja på duk.

linje
Tillbaka till Andras bilder – gästartister »

linje
Tillbaka till Andras bilder – gästartister »
Heartline

Cirkus Eros - erotik för finsmakare