Kurser

Slider

En central verksamhet för oss är den kursverksamhet vi påbörjade 2003, då med en kurs för män, och 2004, då vi på allvar började arrangera de parkurser vi fortfarande bedriver. Sedan dess har vi utvecklat vår verksamhet med fler kurser, för såväl par som enskilda, festivaler m.m., och nu har vi hållit snart 400 kurser.

Här kan du också hitta ett aktuellt kalendarium för alla våra kurser, samt kortfattad information om var och en av våra dem – uppdelat i kategorierna helg- och dagkurser, kortkurser & festivalworkshops, kvällskurser, privata kurser för ett par – och alla andra former av kurser. Vi presenterar även oss själva som kursledare, samt de andra lärare vi har samarbetat med, och samarbetar med.

Shiva & Shakti i kursrummet

We also offer information in English – about our workshops and many other things, on the pages In English.

Heartline

HeartlineVill du veta mer om varje enskild kurs så finns det separata hemsidor för alla våra helgkurser. Länkar till kurshemsidorna hittar du å ena sidan i högerspalten här på sidan, samt i direkt anslutning till de korta beskrivningar du hittar här på Cirkus Eros.HeartlineCirkus Eros - erotik för finsmakare

Spara