Här är din nya sexpolitik, Fredrik

av Petra Östergren

Publicerad i Expressen 2006-11-08.

Den socialdemokratiska regeringen förde i många avseenden en extrem sexualpolitik, byggd på fördomar om män, kvinnor och vad som anses normalt. Den nya regeringen har ett tungt arv att göra upp med. Sverige behöver en ny sexpolitik styrd av kunskap och respekt för sexuell olikhet. Det skriver i dag författaren och sexdebattören PETRA ÖSTERGREN.

Sex är sannerligen inte en lätt sak att ha att göra med. Och när man blandar sex och politik blir saken ännu värre.
För att få hjälp med frågan tog den socialdemokratiska regeringen hjälp av de mest hårdföra radikalfeministerna man kunde uppbåda.
Andrea Dworkin som flögs in till en Rokskonferens mot porr i början av 1990-talet fick lovord av Laila Freivalds och citerades sedan flitigt i den senaste prostitutionsutredningen. När ”Shocking Truth”-vågorna gick höga i början av 2000-talet passade dåvarande kulturminister Marita Ulvskog på att agera. Genom att förkorta tiden för hur länge censorerna på Statens Biografbyrå fick jobba ville hon få dem att censurera porr i enlighet med egna önskemål.
Sexköpslagen gick igenom trots rangligt underlag och protester från remissinstanser. Och utan att de med mest kunskap och som är mest berörda fick säga sin mening – sexsäljarna själv.
Som pricken över i:et anställde Margareta Winberg den famösa Gunilla Ekberg som särskild rådgivare till regeringen i prostitutionsfrågor. Vad hennes tidigare meriter varit i frågan vet ingen, förutom medlemskap i CATW, en internationell radikalfeministisk organisation som samarbetar med Bush-regeringen i prostitutionsfrågor.

Den strikta svenska prostitutionspolitiken baseras förvisso även på forskning. Den svenska är 25 år gammal och gjord av porr- och prostitutionsmotståndare från vänsterhåll med samlivsreformistiska ambitioner. Inom ramen för projekt som hade till syfte att få bort prostitutionen. Den internationella forskningen är radikalfeministisk.
Resultatet har blivit en svensk sexualpolitik som baseras på fördomar om sex som anses ”äckligt” och ”onormalt”, som ytterligare stigmatiserar ”horan” och som har skapat nya kategorier av ”perversa” män. Som förför med ett feministiskt nyspråk där kvinnors rädsla för sexuellt våld exploateras.
Samtyckande handlingar mellan vuxna människor har blivit till mäns våld mot kvinnor. Kvinnor som säljer sex är offer för patriarkatet och dålig barndom. Harmlös s/m sex på bild har blivit till ”våldsporr” och ”sexualiseringen av det offentliga rummet” anses vara en sådan styggelse att ingrepp i yttrandefriheten anses berättigat. Detta trots att ingen vet vad ”sexualisering” är och var gränserna för det offentliga rummet går. Vi tror att Sverige får internationella applåder. I själva verket skrattar de åt oss. Eller varnar för oss.
Här skulle en ny sexualpolitik – förankrad i liberala övertygelser om bildning, yttrandefrihet och självbestämmande – kunna göra underverk.

Den skulle innebära att vuxenscensuren slopades. Liksom sexköpslagen. Att all sexualpolitisk lagstiftning nagelfors, inklusive den som reglerar sex för pengar, för att undersöka om här fanns särbehandling som måste åtgärdas. Att även kvinnor som säljer sex behandlades som fullvärdiga samhällsmedborgare. Att man undersökte om den svenska policyn kring människohandel för sexuella ändamål hade rasistiska och xenofobiska grunder och implikationer. Att de sexologiska forskningscentra som lagts ned inte bara fick återuppstå, utan även att fler startades.

Det jag efterlyser är ett nytt slags politiskt samtal om sex. Ett samtal som är mindre styrt av känslor och mer styrt av kunskap och respekt för sexuell olikhet. Ett samtal som utgår från etiska principer snarare än fördomar och kulturella tankemönster om sex. Ett som är intellektuellt hederligt och vågar solidariserar sig med män som för närvarande råkar anses perversa eller kvinnor som anses fallna.
Ett politiskt samtal som bryr sig mer om pragmatism än symbolism. Och som kan leda till en jämställdhets- och sexualpolitik som Sverige verkligen kan vara stolt över. Men inte för att få en fjäder i hatten internationellt. Utan för att vi verkligen bryr oss om yttrandefrihet och tror på alla människors likaberättigande. I vårt eget land.

 

© Petra Östergren 2006

Petra Östergren är författare och debattör. Hon har bland annat skrivit boken ”Porr, horor och feminister”.
Besök gärna Petras egen hemsida!

linje
Tillbaka till Artiklar av gästartister »
Heartline

Cirkus Eros - erotik för finsmakare