Orgasmen

hipsta_orgasm_1

Orgasmen. Orgasmerna. De kan vara så olika. Svag, stark, liten, kort, lång, skön och oskön på samma gång…den kan komma som ett litet skott och pulsera lite i bäckenbotten och den kan komma som en stark elektrisk tsunamivåg som sveper med hela kroppen och som ändrar kroppens hela medvetande för alltid. Den kan komma med kärlek och närhet, den kan ta en till det gudomliga och heliga….åh…

Somliga kvinnor upplever en enda kraftig orgasm, andra två, tre diskreta vid samma tillfälle, en del dalgångsorgasmer varvid varje klimax blir starkare än den förra, eller precis tvärtom. För en del känns den som en värme som sprider sig i bäckenbotten och det finns naturligtvis ingen upplevelse som är mer rätt än en annan. Det enda som betyder något är om man har det skönt eller inte.

Men det betyder inte heller att man behöver nöja sig med den upplevelse man har. För tränar man på de olika faktorerna som påverkar orgasmen så kommer den orgasm eller de olika typer av orgasmer man får utvecklas och förändras och ofta förstärkas eller förlängas.

Upplevelsen av orgasm kan skilja sig avsevärt från person till person, men rent kliniskt sker samma sak i kroppen. Vid sexuell upphetsning ökar pulsen, bäckenbottenområdet blir blodfyllt och klitoris och blygdläppar sväller i storlek. Under orgasmen uppstår snabba och rytmiska muskelsammandragningar i bäckenbotten och slidan. Samtidigt frigörs också hormonet Oxytocin, som skapar en känsla av välmående och närhet, under orgasmen.

Hur man definierar orgasmerna är lite olika och har egentligen ingen betydelse mer än att man får tillgång till en terminologi. För att utveckla sin sexualitet är det viktigt att prata om sin egen sexualitet, lust, kättja, kön och upplevelse, och då är det naturligtvis lättare om det finns ord för den upplevelse som man har. Och det är enormt viktigt att få höra andras berättelser, för på så vis bekräftar vi varandra och oss själva. Vi lär oss av varandra och inspirerar varandra. Kom ihåg att varje gång du delar med dig av dig själv, så ger du dig i gåva till dina medmänniskor.

En vanlig uppdelning är klitorisorgasmen, g-punktsorgasmen samt blandorgasmen och är ord som beskriver orgasmen efter vilken kroppsdel som bli mest stimulerad – här klitoris, g-punktsområdet eller båda två.

En annan uppdelning är vaginal orgasm och helkroppsorgasm som beskriver upplevelsen snarare än hur den har uppkommit. Inget är fel eller rätt, bara olika sätt att beskriva. Jag tycker själv att dessa kan vara lite begränsande för orgasmer kan känna på flera sätt och vara på flera sätt. Vad sägs om själslig orgasm, kärleksorgasm, skrikorgasm, skrattorgasm, spasmorgasm, avslappningsorgasm, närhetsorgasm, stressorgasm, energiorgasm, intensivorgasm….det är bara att lägga till.

Hur känns din?

Jennie Rehbinder 2009
Foto: Jan Dahlqvist 2012

hipsta_orgasm_2

linje
Tillbaka till Artiklar av gästartister »
Heartline

Cirkus Eros - erotik för finsmakare