Runda ord

Återigen rullar runda ord i media. Nu har det snart gått tio år sedan Stig Malm myntade ett begrepp som kom att bli bevingat. Men de flesta av oss minns väl ändå det grönköpingsartade rabalder, som då seglade upp i pressen; vilka ståtliga rubriker som erigerade på löpsedlarna.

Sedan dess har vi lite då och då ställts inför ett fenomen, vars innebörd kan uttryckas i frågan: Vad betyder det när en människa benämner en annan med ett könsord, t ex fitta?

finfitta

I vår kultur är könsord pejorativ av högsta – eller om man så vill: lägsta – rang. Vill du säga något riktigt förklenande om någon, når du bäst effekt med ett könsligt uttryck. Särskilt om formuleringen har feminin anknytning. Detta gäller i lika hög grad om den du ska chikanera är kvinna eller man. Därför, om du vill åstadkomma maximal verkan, bör du klippa till med fitta.

Psykologin i sammanhanget är enkel. Utgångspunkten är en grundmurad idé om att kvinnans kropp, i synnerhet fittan, är något skamligt och motbjudande. Känslor av detta slag är av solid hävd – lika mycket hos kvinnor som hos män.

När en människa kommer i konflikt, blir kränkt, rädd, aggressiv eller på annat sätt kommer i affekt, gör hon en snabb förknippning mellan det konkreta konflikttemat och en underliggande allmän avsky för det kvinnliga könet – och så kommer det:

– Du är en riktig fitta.

Det är alltid lika obehagligt att bli påmind om att folk har detta ångestladdade förhållande till könet. Det som träder i dagen när någon säger fitta är inte i första hand att vederbörande har en bristfällig uppfostran, torftigt språkbruk eller en ringaktande inställning till kvinnor. Vad som visar sig är den urgamla skräcken för könsligheten som sådan.

Så länge ”kuk” och ”fitta” klingar annorlunda än ”fot” och ”öra” kvarstår problemet.

En indignationsstorm, som trumpetar ut att ”fitta får man inte säga”, och ”Fy, så vulgärt!” spär på och förstärker den sexfientliga indoktrineringen.

Den som vill försöka sig på lite själslig gymnastik i ordets dubbla – alltså även ursprungliga betydelse (nakenövningar) – kan i en period ägna sig åt en daglig träning enligt modellen: BLACK IS BEAUTIFUL.

Överfört till det här sammanhanget blir formuleringen: FITTA ÄR FINT. Upprepa detta mantra tio gånger om dagen, gärna framför en spegel, tills det flyter utan krumbukter.

Försök sedan att kalla någon för fitta med den inställning du nu förvärvat. Se vilken reaktion som uppstår och gå in i ett resonemang om de tankar och känslor som inställer sig.

I bästa fall leder den här metoden till att män skaffar sig ett alternativ till epitet som ”lilla hjärtat” eller ”min rosenknopp”. För kvinnor uppstår en enkel möjlighet att uttrycka ”girl-power” på god svenska.

Lycka till!
© Ulf Wideström, sexolog

linje
Tillbaka till Artiklar av gästartister »
Heartline

Cirkus Eros - erotik för finsmakare