Erotiska fantasier – ett överlevnadsvillkor!

spacelovers

Det talas mycket om erotiska fantasier. Men liksom med det mesta som berör sexualiteten, betraktas detta som något skilt från det övriga livet, en liten extra krydda till sexuallivet som man kan ha eller inte ha – det verkar inte spela någon större roll. Sexuella fantasier är lite förbjudna, lite tabu, men ändå O.K. på något sätt – ”de skadar väl ändå inte”.

Men liksom med det mesta som är kopplat till sex, så ligger det i sakens natur att erotiska fantasier är skam- och skuldbelagda, och att de helst ska hållas gömda för omvärlden – ”tänk om dom visste vad jag drömmer om – Hu!”

Min tes är att våra erotiska fantasier inte bara är naturliga – de är nödvändiga, och ett överlevnadsvillkor för oss människor. Människan har liksom djuren vissa grunddrifter för överlevnad. Vi behöver sova, äta, kissa och bajsa, fortplanta oss och försvara oss mot fiender. Följaktligen kretsar en mycket stor del av livet runt dessa essentiella drifter. Vi är dock betydligt sämre fysiskt utrustade än de flesta andra djurarter. Vi har ett sämre luktsinne, vi ser sämre, hör sämre, och vi har ingen skyddande päls. Vi har inga klor eller huggtänder, och vi kan inte springa särskilt fort. Så hur kompenserar vi detta?

Komposit - Jennie på Chateau Garreau

Vi har av naturen begåvats med en intelligens, med vilken vi oförtröttligt hittar på nya och fascinerande lösningar på gamla problem.

Så vad är intelligens? Ett tecken på intelligens är just kreativitet, att kunna lösa problem. Kreativitet förutsätter fantasi och föreställningsförmåga. Denna föreställningsförmåga har vi människor alltid primärt använt för att hela tiden hitta effektivare lösningar på grunddrifterna – hur fångar jag mitt villebråd bäst? Hur får jag upp många goda ätbara rötter ur marken, med så liten arbetsinsats som möjligt?

En annan mycket väsentlig skillnad mellan människor och de flesta djur, är att vår sexdrift inte bara finns till för fortplantning. Vi är skapta för att kunna njuta av sex utan att det för den skull måste bli barn. Kvinnor kan bli sexuellt upphetsade även när de inte är fruktsamma (under s.k. ”säkra perioder”, när de är gravida, samt efter klimakteriet), vilket i sig är ett bevis för denna tes – att vi är skapta för att kunna njuta av sex, och inte bara för att alstra barn. En av de viktigaste faktorerna för vår arts överlevnad är just sex – att vi förökar oss. Men det är också ett sätt att umgås, att mötas, ett sätt att tala med Gudar och Gudinnor, ett sätt att visa kärlek. Sex är nödvändigt för den sociala välfärden.

Erotisk orgie

Det finns ytterligare en aspekt som talar för nödvändigheten med erotiska fantasier som villkor för vår överlevnad – ur fler synvinklar än den rena fortplantningsaspekten – jag tänker på alla de vetenskapsmän och ingenjörer som ägnar flera år av sina liv åt att uppfinna fantastiska maskiner som inte kan göra något annat än att döda och förstöra.
Tänk om de skulle lägga sin fantasi och kreativitet på sex istället? Tänk om de skulle uppfinna roliga sexredskap? Tänk om de istället för att anstränga sina hjärnor med militära strategier skulle fantisera om sina drömkvinnor respektive drömmän, och vilka strategier de skulle utveckla för att kunna njuta så mycket som möjligt?

Med andra ord:
Make Love, Not War!
och:
Fantisera mera!

Carl Johan Rehbinder 1999

Tillbaka till Artiklar • Erotik & inspiration »

Heartline