Knulla till Gudars och Gudinnors fröjd!

Khajuraho temple

Att ägna sig åt religion brukar vara tvärsemot att ägna sig åt sex.
Men inte alltid.

I mängder av kulturer över hela världen, i alla tider, har sexualitet och andlighet varit nära kopplade till varandra, vilket också har resulterat i religiösa uttryck med stark erotisk laddning. Några exempel – den egyptiska skapelsemyten med guden Ptah, som suger av sig själv och spottar ut säden – därigenom frammanande skapelsen – är ett exempel. Detta högtidlighölls genom att faraoner ofta onanerade och släppte säden i Nilen, som en tacksägelseritual.

Backanalier

Backanalierna i antikens Grekland var starkt extatiska och gränsöverskridande – man åt och drack, och det knullades friskt och gränslöst. Orgien som helig rit. Indisk Tantra, Crowleys Thelema och nordamerikansk Quodoushka är självklara exempel på sexualmysticism och magi med sexuella förtecken, nya som gamla, och här i vår förkristna nord fanns det många exempel på sexuella inslag i religionen – allt från Fröblot till Völserit.

Avalokiteshvara

Tyvärr har kristendomens negativa inflytande inspirerat oss till att dela upp världen i gott och ont på ett mycket märkligt sätt – allt som är njutningsfullt är fult och syndigt, och smärta, plåga och pina är det enda som verkligen kan tillfredsställa Gud. Den kristna kulturen är tyvärr inte ensam om att ha en skruvad relation till mänsklig sexualitet, men för oss västerlänningar har kristendomen definitivt haft det största inflytandet. Detta har lett till kollektiv neuros, sexualskräck, skam, skuld och allt möjligt lidande – helt i onödan.

Efter sekler av kristen skam har vi blivit så influerade av kyrkans kroppsfientlighet, världsfrånvändhet och sexualskräck, att vi fortfarande blygs vid åsynen av Frejs sköna, bultande jättelem, eller Frejas savande sköte. Vi tror fortfarande att sex är skamligt, fult och något man bör gömma undan. Att förknippa gudar och gudinnor med något så jordiskt och kroppsligt som sex ses av många som vanvördigt och solkande.

Frej & Freja på ett altare i skogen

Vi förväntas känna skam, och om vi är skamlösa är vi särskilt förtappade och syndiga. Det är alltså inte en lätt sak att befria sig från denna programmering, för även om jag lyckas bekämpa denna skam inom mig, så måste jag anpassa mig socialt efter kollektivet, som fortfarande lever efter denna skamkodex, i vilken alla håller koll på varandra, och skamstämplar alla som är lite friare än dem själva. Då är det lätt att ramla tillbaka i sin egen skam, eftersom den projiceras från omgivningen.

VARFÖR???

Utsparkade från Edens Lustgård

Ska vi fortsätta vara kyrkans lamm i kamouflerat ledband, eller ska vi vara fria människor fullt ut? Ska vi fortsätta att betrakta mysteriernas regnbågsglada färgrikhet med kristen blindhet? Ska vi missa mysteriernas kärna, extasen och den direkta gudakontakten i blotets kulmen – den upphöjda orgasmen – Bara för att vi alltjämt är kristna i ryggraden, stympade i själen, bundna i skam över våra kroppar?

Sex i naturen

Det är dags att återerövra naturen inom oss själva – bejaka sexualiteten, lusten, glädjen och livet. Inte bara för den fysiska njutningen, utan för att fullt ut omfamna helheten, harmonin mellan kropp, känsla, tanke och ande. I denna harmonisering mellan det andliga och det materiella kan vi finna helhet och glädje. I njutningen finner vi extasen, och i det innerliga mötet finner vi kärleken.

Kontentan av mitt resonemang är att ett rejält knull kan vara den vackraste gudstjänsten. Vi blotar till gudarna och gudinnorna genom att förenas – liksom Guden och Gudinnan i den mest ursprungliga skapelseakten blir vi själva gudar och gudinnor när vi älskar med varandra. Med andra ord – det största blotet till Frej och Freja, Guden och Gudinnan, är älskogsleken, det storslagna knullet, den ceremoniella extatiska föreningen mellan man och kvinna, präst och prästinna, Gud och Gudinna.

Älskande par i Pompeji

Så – blota ordentligt! Fira gudstjänst rejält! Knulla ceremoniellt och extatiskt – till Gudars och Gudinnors glädje! Gärna ute i naturen – så att ni känner samklang med Modern Jord och Fader Himmel, och att vi alla är en del av naturen, inte besökare i den. Kanske till och med – om ni vågar, och om tillfälle gives – i församlings åsyn, såsom präster och prästinnor gjorde i forn tid, som en del av det extatiska blotet, Hieros Gamos, det Heliga Bröllopet mellan Gud och Gudinna, Man och Kvinna.

Släpp den kristna skammen! Bli fria, starka, sensuella, sexuella, härliga män och kvinnor, som älskar i naturen, omgivna av sol, vind och vatten, träd, gräs och stenar, i Gudars och Gudinnors lyckliga åsyn!

Knulla till Gudars och Gudinnors glädje!

Knull på fallen tall

 

Carl Johan Rehbinder

Tillbaka till Artiklar • Erotik & inspiration »

Heartline