Tjänster • Taktil stimulering

Tjänster
Jennie Rehbinder erbjuder den mjuka och sköna kroppsbehandlingen Taktil stimulering
TaktilenTaktil Stimulering är en mjuk massage som ges som långsamma, medvetna och handfasta strykningar på kroppen i en viss struktur. Man använder även olika slags tryck samt håller händerna stilla. Som mottagare är du också inbäddad under handdukar och filtar, och endast den kroppsdel som skall beröras exponeras. Allt detta skapar en känsla av stillhet, vila och trygghet.Behandlingen ges med vegetabiliska oljor och till avslappnande musik.
Behandlingen tar ca 45 minuter.

Jennie ger taktil stimuleringSyftet med Taktil Stimulering är att genom beröring frigöra välmåendehormonet oxytocin, som har en rad positiva effekter på hälsan. Det finns vissa likheter mellan Taktil Stimulering och klassisk tantrisk massage – den mjuka, långsamma beröringen och närvaron är typiskt för dem båda. Den största skillnaden är att Taktil Stimulering helt inriktar sig på att vara lugnande och avslappnande, i syfte att stimulera oxytocinproduktionen i kroppen, vilket innebär att behandlingen inte omfattar könet, och att massagen har en specifik form, som skapar trygghet och vila.

Beröring är grundläggande för nervernas organisation i kroppen. När huden berörs ökar aktiviteten i den del av hjärnan som förmedlar sinnesintryck till andra delar av hjärnan. Effekterna av beröring och ökat ocytocin i blodbanan är många; lugn och ro, smärtlindring, ökad nyfikenhet, minskad aggression, ökad viktuppgång för lågviktiga barn och vuxna, ökad möjlighet till kommunikation/större social förmåga, mindre aggression, effektivare inlärning, bättre cirkulation i hjärnan vilket förbättrar minnet, ökat immunförsvar, påskyndar läkning av sår, sänker blodtrycket, höjer smärttröskeln, en förbättrad mag- och tarmfunktion och ökad livskvalitet. Beröring är det effektivaste sättet att sänka cortisolnivåerna och därmed stressen i kroppen.

En annan viktig uppgift beröring har är att se till att man får en god kroppsuppfattning, att man vet var varje kroppsdel börjar och slutar. Är kroppsuppfattningen god får vi ett tydligare kroppsspråk och kommunikationen blir klarare. Med förbättrad kroppsuppfattning förbättras även jagkänslan och initiativförmågan.Beröring stärker känslomässiga band mellan individer, skapar större trygghet och tillit, minskar aggressivitet, ökar känslor av kärlek och glädje i umgänget med omgivningen. Beröring är kort och gott ett av våra allra viktigaste instinktiva och mänskliga behov.

Taktil stimulering

Jennie ger behandlingar i Stockholm, men har en portabel massagebänk, och kan även komma till dig – ditt hem, din arbetsplats eller behandlingsrum som passar.
Då tillkommer en reskostnad, såvida det inte är flera som ska ha behandling (det senare gäller inom Stockholmsområdet).
Pris på resande fot enligt överenskommelse, med andra ord.

HeartlinePris:

  • Per session â 45 min 600 kr
  • Dubbelsession â 90 min 1.100 kr

För tidsbokning och övriga frågor:
e-post: jennie@cirkuseros.nu
Telefon: 070-285 10 91

Aktuell information hittar du på Jennies hemsida Taktil stimulering »

Heartline

Cirkus Eros - erotik för finsmakare