Kurser vi arrangerar åt andra kursledare

Kurser

Vi arrangerar även kurser åt andra kursledare. För närvarande har vi fokuserat på att representera Barbara Carrellas, vår mentor, kollega, vän och största inspirationskälla, men det kan förstås bli fler i framtiden.

Heartline

Urban Tantra Experience

The Urban Tantra Experience är en kurs för alla som vill få en inspirerande och intensiv introduktion till Barbara Carrellas unika variant av Tantra, också presenterad i hennes bok Urban Tantra från 2007. Under en helg introduceras vi till spännande tekniker och attityder för att fördjupa förståelsen för oss själva, samt få mer kunskap om hur kroppen och sexualiteten fungerar ihop med tanke och känsla, för djupare, starkare upplevande av såväl sex som livet som helhet.

Barbara har skapat ett helt nytt kurskoncept, baserat på en i grunden pragmatisk målsättning att inspirera till djupare extas – med närvaro och medvetenhet. Med ett eklektiskt och odogmatiskt förhållningssätt, och en fantastisk blandning av lek och allvar, får vi som kursdeltagare mer kunskap och erfarenheter än vi trott vara möjligt.

Alla kurser med Barbara hålles på engelska.

Läs gärna mer på Barbaras egen hemsida om The Urban Tantra Experience! »

Heartline

Urban Tantra Professional Training Program

The Urban Tantra Professional Training Program är en världsunik företeelse, som är mycket, mycket mer än bara en kurs. Kursen är hela sex dagar lång, och vänder sig främst till oss som arbetar professionellt med sex, som t.ex. pedagoger, coacher, inspiratörer, kroppsterapeuter, surrogatpartners, eskorter m.fl.

Även du som inte har sex som yrke kan dock få ut enormt mycket av denna kurs, i form av nya insikter, kunskaper, självutveckling och en djupare förståelse för sexualiteten som en potentiellt oerhört positiv kraft i varje människas liv.

Utöver kursprogrammet blir deltagarna även inbjudna till ett internationellt nätverk av sexarbetare, en portal för samarbete som förstås ständigt växer. Flera av dem vi samarbetat med de senaste åren har vi knutit kontakt med genom Barbara Carrellas unika projekt Urban Tantra Professional Training Program. Detta projekt syftar också till att radera ut skam och stigma kring sexarbete.

Alla kurser med Barbara hålles på engelska.

Läs gärna mer på Barbaras egen hemsida om The Urban Tantra Professional Training Program! »

Heartline

Cirkus Eros - erotik för finsmakare