Erotik eller porr?

Courbet - l'origine de monde
Finns det verkligen någon skillnad mellan erotik och porr?

Och vari ligger då denna skillnad? Spaltmeter efter spaltmeter har författats i ambitionen att reda ut begreppen, och ofta refereras till denna skillnad – ”men det där är ju inte porr, det är erotik!” – men jag vet inte om någon har blivit särskilt mycket klokare av det. Jag tycker mest att det är förvirrande, och finner hela frågeställningen extremt subjektiv.

erotiska böcker

Vi kan börja med porr. Vad är det för något egentligen? Ska vi vara riktigt akademiska, så kommer begreppet ursprungligen från 1700-talets Frankrike, och betyder helt enkelt ”skrift om prostitution” – från grekiskans ”porne” (prostituerad) och ”graphein” (skriva).
Och slår man i Nordisk Familjebok (1954) står där bara ”osedlig litteratur” – och det kan man ju tycka att det är ovanligt subjektivt, kortfattat och avfärdande för att vara infört i ett uppslagsverk. Men det var faktiskt vad det betydde. Enligt denna definition är också Lady Chatterleys älskare, samt böcker av Anaïs Nin, Henry Miller och allehanda ”tantsnusk” ren pornografi alltihop.

Porn

Idag har vi luckrat upp det här med ”osedlig”, och så har istället begreppet ”porr” kommit att betyda tryckt, filmad eller fotograferad media med nakna människor, helst i sexuella situationer. Ja, och så finns det ju s.k. porrklubbar där flickor går runt med bara bröst och säljer billig skumpa för oanständiga priser. Den allmänt accepterade beskrivningen nuförtiden är ”skildring av sex i skrift, bild eller film, producerad i syfte att stimulera sexuellt”.

Araki - Erotos

Pornografi är ett begrepp som uppenbarligen kan betyda olika saker för olika personer, och dessutom har det faktiskt betytt olika saker vid olika tidpunkter i historien. Bilder med erotiskt innehåll har det funnits så länge som människor har framställt bilder. Det är alltså inte helt lätt att tränga in i detta ämne (ursäkta ordvitsen).

Fendi - coitus

Men om detta är porr, vad är då erotik? Och varför finns behovet av att dela upp pornografin i dessa två kategorier? Den slutsats jag dragit på basis av olika människors åsikter i ämnet är ungefär ”det jag gillar är erotik, och det jag inte gillar är porr”. Vad som är erotik respektive porr har med andra ord reducerats till en beskrivning av olika smakriktningar.

Detta leder mig till nästa slutsats; att det egentligen inte är någon skillnad. Porr är erotik, och erotik är porr. Porr måste definitionsmässigt vara erotisk, och erotik måste definitionsmässigt vara pornografisk. Punkt slut. Det finns alltså ingen vettig anledning att göra denna uppdelning, annat än för att rättfärdiga sin konsumtion av pornografi genom att kalla det erotik – om man är så ”fin i kanten” att man inte gärna erkänner att man tycker om porr.

Sitting in bed

Men för att den här artikeln inte ska sluta redan här, så har jag förstås hittat på min egen högst subjektiva definition på vad som är skillnaden mellan porr och erotik. Då kan man förstås ställa den självklara frågan – varför vill jag över huvud taget dela upp pornografin i ”porr” å ena sidan, och ”erotik” å andra sidan, om jag redan har fastställt att det inte finns någon skillnad?

Om vi skippar helt och hållet det här med värderingar, att det ena skulle vara ”finare” än det andra, och bara ägnar oss åt en slags teknisk beskrivning, så väljer jag att definiera skillnaden som ett attitydperspektiv. Skillnaden mellan dessa två begrepp har enligt min mening inte så mycket att göra med hur mycket naken hud och blottade kön som visas upp. Skillnaden ligger mer i vilket medvetande bilderna är gjorda, och om de har något mer att berätta utöver det rent sexuella.

Licking a cock

Syftet med en ren porrbild är bara ett – att upphetsa sexuellt. För detta syfte kan du i praktiken slänga upp en mer eller mindre villig kvinna på ett bord, köra upp en kamera i skrevet och plåta på. Och så kan du ställa dit en man som stoppar in sin lem, och så plåtar eller filmar du lite till. Mer än så behövs inte för att få de rent sexuella impulserna att fungera. Och det kan vara alldeles utmärkt – på samma sätt som en varmkorv eller en fryst gratäng i mikron kan tillfredsställa en direkt hunger. Ibland behöver man mat, bara. Jag lägger som sagt inga värderingar i det – ibland behöver jag fylla ett omedelbart behov, bara.

Men ibland vill du ha en kulinarisk njutning som fyller ett bredare spektrum av behov. En erotisk bild (i motsats till en porrbild – återigen en fiktiv skillnad, men ge mig en chans att leka med begreppen) kan med andra ord fylla ett djupare behov. Den har något mer att berätta, om personen på bilden, om situationen, om betraktaren och dennes drömmar och fantasier. Det jag väljer att kalla en erotisk bild, eller text, måste stimulera läsarens/betraktarens fantasi, inbjuda till identifikation, berätta en historia som ger något mer än bara en snabb utlösning.

Cunnulingus i en sjö

Jag introducerar alltså en rent konstnärlig aspekt på det här med erotik kontra porr. För att porren skall bli erotik måste det tillföras något intressant, något originellt, något vackert, något oförutsägbart – något som överraskar mig. Skillnaden mellan en porrbild och en erotisk bild kan alltså definieras som detsamma som skillnaden mellan ett passfoto och ett skickligt utfört porträtt. Båda fyller funktionen att avbilda – det konstnärligt mer skickligt utförda porträttet tillför emellertid en djupare dimension, och är förhoppningsvis mer njutbart att beskåda. Åtminstone säger det betydligt mer än passfotot.

Kamasutra

Om jag flyttar porrmodellerna från hotellsängen till ett hustak, eller en grotta, altaret i en kyrka, eller ett biltak mitt i rusningstrafiken – då tillför jag en dimension som väcker associationer bortom det rent sexuella, och detta förstärker stimulansen avsevärt. Jag kan också vara kvar i hotellrummet, men lägga mycket mer tid och arbete på en spännande ljussättning, eller annorlunda, intressanta kameravinklar, kanske en oväntad aktivitet, en historia som berättas och fördjupar hela scenariot. Det blir spännande, eggande. Det uppmuntrar och tillför något till mina egna sexuella fantasier.

Med andra ord: Erotik är för mig något som tillfredsställer sexualiteten på alla nivåer – fysiskt, emotionellt, intellektuellt och andligt. Ett slags intellektuellt förspel, om man säger så – medan porr är mer som en snabb macka. En tom bukfylla för att jag är hungrig. Vilket förstås också är helt O.K.

Khajuraho, erotic sculptures

Detta kan yttra sig på flera sätt. Jag anser att en riktigt bra erotisk historia bör skildra något mycket mer än själva älskogsleken – den bör skildra vägen dit, med alla frågor och funderingar, längtan, lust, osäkerhet och alla känslor som kan finnas där. Finns dessutom en filosofisk och/eller andligt frågeställning inbakad i det hela (får man verkligen göra på det här sättet?) blir det hela än mer kittlande. En riktigt bra erotisk berättelse ska fungera som berättelse även utan sexet – då blir det en riktigt bra story.

Ren porr (pang på rödbetan!) kan vara härligt och bra ibland, men i längden är det inte särskilt tillfredsställande – inte för mig i alla fall. Det kan till och med skapa mer tomhet och frustration. Men erotik som kittlar alla sinnen kan ge en ”hel” upplevelse som inspirerar och hjälper, som stimulerar den egna fantasin och kreativiteten.

Nakna baderskor

Jag vill dock återigen starkt påpeka att jag inte lägger några värderingar i det här – att erotik skulle vara ”finare” än porr. Det handlar egentligen bara om tycke och smak.
Ofta duger en kaviarmacka och en kopp kaffe i fikarummet alldeles utmärkt, men för att livet inte skall bli alltför torftigt behövs då och då något som förhöjer, som sätter krydda på anrättningen. Vi måste få tillfredsställelse på fler nivåer än den rent fysiska för att må riktigt bra.

Summa sumarum: Porr eller erotik?
Spelar egentligen ingen roll vad du kallar det – så länge du trivs med dig själv och livet.

 

Sweet pussy

Carl Johan Rehbinder 1999

Tillbaka till Artiklar • Politik & debatt »

Heartline